Lid worden?

Wij kunnen het ons best voorstellen dat je eerst wilt kennismaken met de sport en de sfeer op onze club, voordat je lid wordt. Daarom nodigen we je graag uit om een eerste twee keer gratis mee te spelen.

Meld je vooraf wel even aan! Dit kan door een mail te sturen naar info@bcdeto.nl of telefonisch contact op te nemen (zie bestuur).

Wil je daarna lid worden van onze club? Kijk dan hieronder bij lidmaatschap of download direct het inschrijfformulier! Daarnaast vind je op deze pagina ook informatie over spelen met een strippenkaart en gastspelen, mocht je nog twijfelen over een vast lidmaatschap.

Lidmaatschap

Onze vereniging kent voor dit seizoen de volgende soorten lidmaatschappen met bijbehorende contributies (inclusief het gebruik van shuttles).

  Recreant Competitie
Junioren € 122,- € 163,-
Senioren € 183,- € 254,-
50+ € 122,- n.v.t.

Aan- en afmelden

Je kunt je via een inschrijfformulier schriftelijk als lid bij ons aanmelden (klik hier om het te downloaden). Daarnaast is het formulier is ook te verkrijgen bij de leiding van de groepen of het secretariaat. Ingevuld en ondertekend kun je het inschrijfformulier vervolgens ook weer bij hen inleveren of mailen naar secr@bcdeto.nl. Aan het inschrijven als nieuw lid is eenmalig € 20,- inschrijfgeld gebonden die bij de eerste contributiebetaling in rekening wordt gebracht. Na je inschrijving ontvang je dus automatisch een contributienota. Bij inschrijving na 1 september zal de contributie naar rato worden aangepast. Lees onderaan deze pagina ook de overige informatie met betrekking tot de contributie- en restitutieregeling.

Voor junioren is het mogelijk om de nota op te sturen naar Stichting Leergeld Nijmegen indien ouders/verzorgers in aanmerking komen voor de vergoeding van de contributie. Voor senioren is het mogelijk om de contributie te voldoen met de Meedoen Regeling van de Gemeente Nijmegen. Senioren die competitie spelen met veren shuttles ontvangen overigens een nota voor een eigen bijdrage aan het gebruik ervan.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd. Afmelden kan eveneens schriftelijk gedaan worden via een uitschrijfformulier (klik hier om het te downloaden) met een termijn van tenminste 6 weken voor de aanvang van het nieuwe badmintonseizoen per september.

Strippenkaart en gastspelen

Weet je zeker dat je meer dan één keer wilt meespelen maar nog geen lidmaatschap wilt aangaan, dan is een 10-strippenkaart een goed alternatief! Per persoon wordt maximaal 2 keer per seizoen een strippenkaart verstrekt. Je kunt je hiervoor aanmelden door bij de groepsleiding een registratieformulier op te vragen en in te leveren. Het formulier kun je ook alvast hier downloaden. Met gastspelen speel je nog een keer geheel vrijblijvend mee en betaal je daarvoor het onderstaande bedrag. Voor de betaling van strippenkaarten en gastspelen meld je jezelf bij de leiding van de betreffende groep.

Tarieven 10-Strippenkaart  
Junioren en 50+ € 45,-
Senioren € 65,-
 
Tarieven gastspelen
 
Junioren en 50+ € 5,-
Senioren € 7,50
 

Overige regelingen met betrekking tot de contributie

Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei en de verschuldigde contributie dient bij aanvang van elk seizoen aan de hand van de ontvangen nota per overboeking (internetbankieren) te worden voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van betalingen zal er in eerste instantie via e-mail een betalingsherinnering verstuurd worden, waarin een nieuw betaaltermijn wordt vastgelegd. Wanneer na dit termijn nog steeds geen betaling is ontvangen zijn wij genoodzaakt om €5,- aan extra administratiekosten in rekening te brengen.

Restitutie bij langdurige blessures en dergelijke

Leden die door onvoorziene omstandigheden gedurende een periode langer dan 3 maanden niet in staat zijn te badmintonnen, kunnen schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken in aanmerking te willen komen voor een gedeeltelijke (max. 50%) restitutie van contributie voor het betreffende seizoen. De periode waarover restitutie mogelijk is, start vanaf de eerste volle maand nadat de omstandigheid zich heeft voorgedaan en deze schriftelijk bij het bestuur is gemeld, tot en met de laatste volle maand van deze omstandigheid. De te restitueren contributie wordt verrekend over de contributie van het aankomende seizoen.