Organisatie

Bestuur

Het bestuur van BC DETO wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur, welke voor diverse taken door een aantal leden/vrijwilligers en commissies wordt ondersteund. Voor vragen kun je mailen naar info@bcdeto.nl.

Dagelijks Bestuur
Functie Naam Telefoonnummer E-mail
Voorzitter Joey Lieskamp 06-11060702 vz@bcdeto.nl
Penningmeester* Josien Partowidjojo 06-33710269 pm@bcdeto.nl
Secretaris Vacant   secr@bcdeto.nl
Vertrouwenspersoon: José Peters

*Bankrelatie: NL96 INGB 0003 1596 19, t.n.v. Badmintonclub DETO. Ingeschreven bij de KVK Arnhem onder nr. 40144195.

Bekijk hier onze Privacyverklaring, Huishoudelijk Reglement en Preventief Beleid.