Preventief beleid

Goede afspraken geven duidelijkheid over de omgangsnormen en regels in onze sportvereniging. We volgen daarom dan ook de onderstaande reglementen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Je kunt hier ook meer informatie lezen vanuit Badminton Nederland.

 

Afspraken over gedrag

Het uitgangspunt hierin zijn de gedragsregels van NOC*NSF en Badminton Nederland. Deze zijn namelijk bindend voor ons als sportvereniging en tevens vastgelegd in het tuchtrecht van Badminton Nederland. Onze begeleiders en vrijwilligers worden altijd lid gemaakt van de bond en op de hoogte gebracht van deze regels.

 

Aannamebeleid

Wij voeren het volgende stappenbeleid uit met nieuwe vrijwilligers:

  • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden
  • Referenties worden gecheckt (bij de club waar de vrijwilliger vandaan komt)
  • Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en dit wordt elke 3 jaar herhaald
  • De begeleider wordt lid gemaakt van Badminton Nederland en valt zodoende onder het tuchtrecht van de bond
  • De begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragsregels (zie hierboven)

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen onze sportvereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de club: spelers, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Bij onze vereniging is José Peters de Vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via 06-41349941.