MailboxNieuws

Bestuurders tekort, wel veel werk!

Veel verenigingen worstelen met een tekort aan bestuurders en vrijwilligers. Ook BC DETO! De gevolgen van het tekort aan mensen zijn voor de vereniging duidelijk voelbaar. Met een half bestuur kun je immers theoretisch gezien ook maar de helft van alle taken doen. Zittende bestuurders wringen zich in allerlei bochten om alle ballen in de lucht te houden, want de vereniging moet wel bestuurd worden. Daar komt bij dat van de bestuursleden steeds meer verlangd wordt. Subsidies lopen terug, ledenaantallen staan onder druk. Dat vraagt om visie, beleid en uitvoering door een compleet bestuur. Het totaal aantal vrijwilligers neemt af, dus steeds minder handen zijn beschikbaar.

DETO-vrienden: ga de huidige bestuursleden helpen, voordat ook zij het werk neerleggen. Sluit je aan! Samen staan we sterk!

Tegen het einde van dit kalenderjaar is er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV). De volgende vacatures worden dan gemeld: Bestuur: PR+Sponsoring, Seniorenzaken/50+, Juniorenzaken, Wedstrijdzaken. Verder is DETO op zoek naar een DAR-coördinator en zijn extra begeleiders voor de jeugd altijd welkom. Leden en ouders van jeugdleden zijn onze doelgroep. Voor de vacature van Penningmeester is sinds lange tijd gelukkig een invulling voorzien.

Interesse voor één van de taken? Neem dan contact op met Joey Lieskamp, hij kan je informeren over de inhoud en samenwerking.

Binnenkort ontvang alle leden een uitnodiging voor de ALV.

Het Bestuur van BC DETO