MailboxNieuws

Privacy Policy en Huishoudelijk Reglement online

Sinds vandaag is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf heden dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

De afgelopen week/weken zal ieder van een veelheid aan organisaties al dergelijke berichtgeving hebben ontvangen. Ook voor BC DETO geldt dat er zorgvuldig dient te worden omgegaan met persoonsgegevens, om zo de privacy van alle leden te waarborgen. Daartoe zijn op de benodigde plekken aanpassingen verricht. Dit bericht is om aan alle (huidige) leden te vermelden dat een Privacy Policy en het Huishoudelijk Reglement van de club nu ook online zijn in te zien via http://bcdeto.nl/clubinfo/privacy-policy-en-huishoudelijk-reglement/. Inzage van de statuten kan nog steeds worden opgevraagd bij het bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg