Nieuws

Woordje bestuur 22-02-2011

Beste Deto-leden,

‘Een woordje’ van het Bestuur… we hebben voor jullie de belangrijkste aandachtspunten tot nu toe op een ‘rijtje’ gezet:

DE TAKENLIJST

Het bestuur heeft tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering een besluit genomen om een verandering aan te brengen in de structuur van de vereniging. Er is een takenlijst ontstaan met verschillende vacatures. Met de invoering van deze takenlijst probeert het bestuur een nieuwe impuls te geven aan de vereniging. De takenlijst is inmiddels aangepast met de opgaven van voor, tijdens en na afloop van de A.L.V. Het overzicht is te vinden op de onze website.
Er zijn nog vacatures ‘onbemand’ dus schroom je niet om bij één van de bestuursleden aan te melden!
Wat ons betreft is dit de basis voor de komende seizoenen:

  • kleinere en overzienbare werkpakketten;
  • heldere structuur;
  • korte (overleg)-lijnen, minder vergaderen;
  • een plezierige uitvoering van de taak;
  • vooral uitgaan van wat de leden zelf willen en kunnen doen… en niet wat ze moeten doen;

Binnenkort krijgt iedere taakhouder een uitnodiging van het bestuur voor een gesprek waarbij een nadere toelichting wordt gegeven.

 

OPHALEN VAN HET OUD PAPIER

Het ophalen van oud papier in de Professorenbuurt te Nijmegen is wederom met voorlopig één jaar verlengd. Tijdens de algemene ledenvergadering waren we met zijn allen overtuigd dat dit zeker weer moest lukken voor het nieuwe jaar! Maar helaas het werven van de vrijwilligers verloopt zéér moeizaam. Het lukt bijna niet meer om iedere laatste woensdag van de maand 6 ophalers bijeen te krijgen.
Dus… beste leden met klem vraag ik wederom jullie vrijwillige inzet om de club een financiële ruggensteun te geven die we niet kunnen missen! Op de DETO-website / info oud papier kun je het ophaalrooster zien en kun je jezelf éénmaal per maand opgeven als één van de 6 ophalers!

COMPETITIE

De strijd is alweer gestreden en het gehele competitiegebeuren ligt alweer achter ons… voor het eerst met een team van 3 trainers onder leiding van Jerry de Fretes. Tezamen met zijn 2 assistenten (Rene Kamp en Esther Ceelen) wisten zij voor Deto een geweldige prestatie neer te zetten met als kroon op hun werk het kampioenschap van onze eerste jeugdteam!
Zij moeten op zaterdag 5 maart deelnemen aan de regionale kampioenschappen… (zie elders op onze website). Het bestuur bedankt tevens Rene Kamp voor het regelen van al de flesjes Extran ( via Koninklijke FrieslandCampina NV uit Veenendaal) die hij voor de jeugdteams voor dit seizoen wist te regelen!

LEDENWERVING

Advertenties zijn in november en december geplaatst in verschillende wijkbladen. Er zijn 3 brochures ontworpen (Lidmaatschap, Bedrijvenbadminton en Sponsoring). Verder zijn er flyers verspreid.
Het ledenwervingsteam kan dit nu verder uitbouwen, met de hulp van jullie allen.

KANTINE VOCASA

We hebben hier met zijn allen lang op moeten wachten… eindelijk geopend na 4 maanden. En wat blijkt… de animo voor gebruik van de kantine lijkt terug te lopen…!
Contractueel hoeft de kantine in dit geval niet open te blijven. Bij de directie van Asacov en de kantinebeheerder Gerrit Rensen hebben we meerdere malen gepleit om op de vrijdagavond de kantine voorlopig langer open te houden! Gerrit wilt ons graag van dienst zijn tussen 20-22u en bij speciale gelegenheden, buiten deze tijden… ligt het aan de animo van ons.

WEDSTRIJDZAKEN

Op zaterdag 9 april a.s. wordt de I.K. in combinatie met de 50plus en de benefietspelers gehouden, met op deze zaterdag de welbekende afterparty vanaf 17.00 uur!
Op zondag 10 april a.s. gaan we verder met het I.K.-toernooi. De inschrijfformulieren zijn inmiddels verspreidt (ook mogelijkheid om je via de site in te schrijven) dus noteer alvast in je agenda!

ARK VAN OOST

De afgelopen maanden heeft het bestuur nagedacht over de situatie bij de jeugdafdeling in sporthal Ark van Oost. Door een tekort aan jeugdleden op deze locatie zijn er reeds jarenlang minder mogelijkheden voor sportieve uitdagingen voor onze jeugdleden. Het gemis aan sportieve uitdagingen leidt vervolgens weer tot het vertrek jeugdleden. We hebben regelmatig van ouders het verzoek gekregen of hun zoon/dochter niet kon overstappen naar de locatie Vocasa. Op de locatie Vocasa zijn meer jeugdleden aanwezig, verdeeld over alle leeftijdsgroepen.
Gezien de problemen hebben we in overleg met het begeleidersteam en met de jeugdcommissie besloten om met ingang september 2011, de badmintonactiviteiten op de locatie Ark van Oost te stoppen. Dat is natuurlijk slecht nieuws voor al die jeugdleden die graag op de vrijdagavond in Hengstdal willen badmintonnen. Maar er is ook goed nieuws!!! Wij kunnen alle jeugdleden vervolgens plaatsen op de locatie Vocasa in de wijk Neerbosch-Oost. Daar zal een groot begeleidersteam klaar staan om alle jeugdleden op te vangen. Ook hier wordt iedere vrijdag getraind en wel van 19.00-20.30u. Momenteel zijn hier zo’n 45 spelers actief, de jeugdleden van Ark van Oost kunnen hier moeiteloos worden ingepast. Wij garanderen u een sportief succes!!! De jeugdleden uit Ark van Oost kennen deze locatie al van de competitiewedstrijden en de strijd om de Interne Kampioenschappen (I.K.). Wij hopen dat alle jeugdleden uit Ark van Oost de overstap naar Vocasa gaan meemaken.

Voor zover de voornaamste ‘nieuwtjes en weetjes’ binnen de vereniging. Er is nog heel wat werk aan de winkel om Deto weer in de juiste banen te leiden. Dit vergt enig geduld! Met zijn allen de schouders eronder dan zal het heus wel lukken! Het is de ‘Eendracht’ die Deto iedere keer weer tot een ‘Overwinning’ brengt en na ruim 43 jaar bestaan blijven we optimistisch!

 

Tot schrijfs, namens het bestuur Karen Lieskamp.

22-02-2011