Nieuws

2017-2018: vernieuwing seniorencompetitie

Onderstaand bericht is ontvangen van Badminton Nederland en gaat  over nieuwe ontwikkelingen in de seniorencompetitie 2017-2018:

Beste Bestuurder en CCPer (Competitiecontactpersoon),

In de afgelopen periode hebben we tijdens verschillende ontmoetingen en door middel van enquêtes jullie mening gevraagd over de competitie die Badminton Nederland organiseert. Hieruit blijkt dat er een duidelijke behoefte is aan vernieuwing om de competitie leuker en toegankelijker te maken. In 2017 starten we daarom met de vernieuwing van de seniorencompetitie.

Dit project is onderdeel van het Jaarplan 2017. Klik hier om het Jaarplan 2017 te lezen.

Met ingang van het seizoen 2017/2018 gaat Badminton Nederland de Bondscompetitie en de Regiocompetitie integreren tot 1 competitie. In deze opzet is de Eredivisie nog steeds de hoogste divisie van de competitie, die dan doorloopt tot een achtste divisie. De vijfde divisie en lager zullen bestaan uit 32 afdelingen.

In deze nieuwe competitieopzet zal er geen rekening meer worden gehouden met de huidige regionale indeling, zodat verenigingen die dicht bij de grens van een Regio liggen zullen /kunnen worden ingedeeld bij verenigingen die in een andere Regio liggen. De reisafstanden voor het spelen van competitie kunnen hierdoor kleiner worden. Een ander voordeel van deze opzet is dat het niveauverschil tussen de teams onderling in de toekomst kleiner kan worden.

In het eerste kwartaal van 2017 zullen we bijeenkomsten organiseren om aan verenigingen deze opzet verder uit te leggen en om eventuele vragen te beantwoorden. Hebben jullie als vereniging voor die tijd vragen, mail die svp naar info@badminton.nl: vanaf de eerste week van januari 2017 zullen we deze vragen afhandelen.

Met vriendelijke groet, Badminton Nederland

VOOR VRAGEN AAN DE COMPETIELEIDERS VAN BC DETO, STUUR JE EEN E-MAIL NAAR competitie@bcdeto.nl