Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Beste Deto-leden, Ere-leden en/of verzorgers van de jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Badmintonclub DETO. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 2 december a.s. in de sporthal Vocasa aan de Symfoniestraat 200 in Neerbosch-Oost te Nijmegen en begint om 21.00 uur. Inloop vanaf 20.30 uur.

We hebben wederom gekozen voor een bijeenkomst op een vaste speelavond voor de senioren en jeugdleden in sporthal Vocasa. Wij hopen dat hierdoor zoveel mogelijk leden en ouder/verzorgers van jeugdleden aanwezig kunnen zijn. De aanwezigheid van leden en hun inbreng vinden wij als bestuur erg belangrijk. Speciaal voor de seniorleden hebben we geregeld dat we op deze avond eenmalig tot 24.00 uur kunnen badmintonnen!!!

De agenda van deze vergadering kunt u hieronder vinden.

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die een taak willen vervullen. De vacatures staan vermeld op de website onder het kopje bestuur en ondersteuning. Op de ALV komen we hier nog op terug. Mocht u interesse hebben schroom dan niet contact op te nemen met een van de huidige bestuursleden. Zij kunnen u uitleggen wat een taak inhoud.

Vanaf vrijdag 25 november 2011 is het jaarverslag in sporthal Vocasa te verkrijgen. Verder is het jaarverslag vanaf 26 november 2011 via een email aan info@bcdeto.nl als PDF-file op te vragen. Natuurlijk zijn er ook exemplaren op de avond zelf te verkrijgen.

Reserveer dus vrijdag 2 december 2011 in uw agenda en kom naar de ALV!!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur BC DETO
Karen Lieskamp (vz)


AGENDA ALV d.d. 2 december 2011

  1. Opening 21.00 uur
  2. Mededelingen /definitieve vaststelling agenda
  3. Behandeling en vaststellen van de diverse verslagen over het seizoen 2010-2011
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  5. Financieel verslag over het seizoen 2010-2011
  6. Begroting over het seizoen 2011-2012
  7. Oud papier en ledenwerving
  8. Vacatures
  9. Wat ter tafel komt en rondvraag