Nieuws

Bijzondere Ledenvergadering BC DETO

Ledenvergadering BC DETO

Op vrijdag 3 juni 2016 is een bijzondere Ledenvergadering van BC DETO. Hiervoor worden alle leden van harte uitgenodigd.

 

 Agenda

  1. Opening 19u
  2. Mededelingen / vaststelling agenda
  3. Financieel verslag over het seizoen 2015 – 2016
  4. Vaststelling contributie en speeltijden seizoen 2016-2017
  5. Rondvraag en afsluiting
  6. Afsluiting

 BC DETO

Na de vergadering start om 20u de PUBQUIZ