DETO 50 JAAR

BC DETO – 50 JAAR TERUG IN DE TIJD [2]

Beste leden, oud-leden,

We gaan wederom een poging doen om de 50-jarige geschiedenis van BC DETO in beeld en tekst bij je onder de aandacht te brengen. Foto’s/krantenberichten/jubileumboeken/verhalen van vroeger worden het komende jaar regelmatig via de website gepost.

In het 1e nieuwbericht [BC DETO – 50 JAAR TERUG IN DE TIJD] heb je in het eerste deel van het  jubileumboek voor het 15-jarig jubileum, kunnen lezen hoe de eerste jaren van BC DETO zijn verlopen. Met name was er aandacht voor de succes in de competitie en toernooien. Deze verhalen zijn terug te vinden in krantenberichten van De Gelderlander. In die tijd was er véél aandacht voor Badminton als nieuwe sport in Nederland. Deze publiciteit zorgde mede voor een enorme ledenaanwas. De verenigingen ‘schoten als paddenstoelen uit de grond’.

Uit het gemeente archief hebben we een groot deel van deze krantenberichten, kunnen achterhalen. Verder zijn er foto’s uit die tijd toegevoegd. Ga me met ons terug in de tijd en klik hier om de krantenknipsels en foto’s uit de periode 1968-1983 te bekijken. Onderaan de fotopagina kun je opmerkingen toevoegen die dan met elkaar worden gedeeld, zo kunnen namen e.d. worden toegevoegd.

Veel leesplezier.

OPROEP: Heb jezelf leuke herinneringen aan BC DETO en wil je deze herinneringen met ons delen, stuur dan de tekst met evt. foto’s naar detomail@bcdeto.nl  en wij zorgen voor plaatsing op de website.